کیت تمیز کننده فارگو

  • 10 دستمال مرطوب
  • 10 کارت تمیز کننده برچسبی
  • 4 قلم تمیزکننده
  • 3 کارت تمیزکننده بلند
  • پارت نامبر:089200

021-88853365