بایگانی برچسب: کارت حضور غیاب مهدکودک

مزایای استفاده از کارت شناسایی

چاپ کارت پرسنلی pvc

استفاده از کارت‌های شناسایی و پرسنلی به منظور شناسایی و ثبت فعالیت کارکنان در یک کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر شرکت برای اینکه فعالیت دقیق کارکنان خود را زیر نظر داشته باشد نیاز دارد تا از طریق آن میزان حقوق، میزان پرداختی بیمه و سایر موارد مربوطه را ثبت و ضبط کند. […]

چاپ کارت حضور غیاب

چاپ کارت حضور غیاب

شرکت‌ها برای نظارت بر رفت و آمد کارکنان خود از سیستم‌های کنترل تردد هوشمند چاپ کارت حضور غیاب که به کارت‌های ساعت زنی یا کارت کنترل تردد معروف هستند استفاده می‌کنند. استفاده از کارت حضور غیاب موجب کاهش هزینه می‌گردد به طوری که فعالیت‌ها به صورت دستی توسط مشتری یا روابط عمومی انجام می‌گرفت. اما […]

021-88853365